ЗА НАС

Целодневната детска градина в с. Минерални бани е открита на 15.09.1968г. в приспособена сграда на един етаж, собственост на СОНС (Селски Общински Народен Съвет).

По късно се премества в ОУ с. Минерални бани и се наименува ЦДГ „Тодорка Паунова” (1975г.)

На 15.01.1988г. градината се премества в специално построената нова сграда с геотермално парно отопление, където е и до днес.

Сега тя се казва ДГ „Снежанка” и всички детски градини в Община Минерални бани са към нея. Това става със Заповед на Кмета на Общината Мюмюн Искендер и влиза в сила от 01.01.2014г.

Детска Градина „Снежанка” и филиали е Общинско детско заведение. То е подготвителна институция в системата на образованието за деца от 3 години до постъпването им в първи клас. Извършваната педагогическа дейност е съобразно държавните образователни изисквания. Обучението се провежда на книжовен български език. Това е изключително отговорна дейност от страна на учителите, тъй като в ДГ има деца билингви.

ДГ Снежанка има 7 групи, от които 3 в основната сграда в Минерални бани, 1 група в с. Караманци и по една група в останалите села. Капацитетът на преобразуваната детска градина е около 200 деца, но към момента има 150 деца.

ДГ „ Снежанка” е със седалище на управление в с. Минерални бани, общ. Минерални бани , обл. Хасково  , ул. Бузлуджа № 2 , пк 6343.

Екипът на ДГ работи съобразно Конвенцията на ООН за правата на детето , определящи детето като личност и индивидуалност , като висша ценност , към която трябва да се отнасяме с любов и грижа.

ДГ „Снежанка”  Минерални бани   се намира в с. Минерални бани . Тя се помещава  в самостоятелна обновена сграда на два етажа. Към момента там се обучават  80  деца от 2 до 7 годишна възраст в  три  групи. 

Персоналът тук  се състои от  15 души , като :  един директор без група ,  две младши  учителки   и четири старши ,  а непедагогическият персонал е  от четири помощник-възпитатели, един готвач и работник кухня, един домакин и работник поддръжка.

 

Филиали

ДГ „Снежанка” филиал  Караманци  се намира в с. Караманци. Тя се помещава  в самостоятелна обновена сграда на два етажа. Към момента там се обучават  30  деца от 3 до 7 годишна възраст в една смесена /разно възрастова/ група. Персоналът на филиала  се състои от  шест души , като : педагогическият персонал е съставен от две старши учителки  ,  а непедагогическият от двама помощник-възпитатели и един готвач и един домакин.

 

ДГ „Снежанка” филиал  Боян Ботево  се намира в с. Боян Ботево. Тя се помещава в двора на закритото вече училище .  Към момента там се обучават  15 деца от 3 до 7 годишна възраст в една смесена /разно възрастова/ група . Филиалът там има възможност да приеме още деца. Персоналът на филиала  се състои от  четири души , като : педагогическият персонал е съставен от две старши учителки ,  а непедагогическият от един помощник-възпитател и един готвач-домакин.

 

ДГ „Снежанка” филиал  Сърница   се намира в с.  Сърница . Тя се помещава в двора на закритото вече училище .  Към момента там се обучават  16 деца от 3 до 7 годишна възраст в една смесена /разно възрастова/ група . Филиалът там има възможност да приеме още деца. Персоналът на филиала  се състои от  четири души , като : педагогическият персонал е съставен от две старши учителки ,  а непедагогическият от един помощник-възпитател и един готвач-домакин.

 

ДГ „Снежанка” филиал  Ангел войвода  се намира в с. Ангел войвода. Тя се помещава на втория  етаж на сградата на кметството. Към момента там се обучават  16 деца от 3 до 7 годишна възраст в една смесена /разно възрастова/ група. Персоналът на филиала  се състои от  четири души , като : педагогическият персонал е съставен от две старши учителки ,  а непедагогическият от един помощник-възпитател и един готвач-домакин.

2018 © ДГ "Снежанка" - с. Минерални бани. Всички права запазени. Webdesign: SWS