ДОКУМЕНТИ


Наименование
Изтегли/ Виж
1.
Дневен режим
2.
Програмна система
3.
Информация за предоставянето на ОУ
4.
Стратегия за развитие
5.
ПВТР
6.
Програма за превенция на ранното напускане на ДГ
7.
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвимите групи
8.
Мерки за повишаване качеството на образованието
9.
Правилник за организиране на дейността
10.
Заповед
11.
ПБДП
12.
ГРАФИК БДП
13.
ОБЩИНСКА НАРЕДБА ДЕТСКИ ГРАДИНИ
14.
ЕТИЧЕН КОДЕКС
15.
ПБУВОТ
16.
Заповед №3-439
17.
Програма за гражданско, здравно , екологично и интеркултурно образование
18.
План контролна дейност
19.
План за работа на ПС
20.
Насоки и мерки за работа в условия на КОВИД - 19
21.
Годишен комплексен план
22.
Годишен план за квалификация на педагогическите специалисти

2018 © ДГ "Снежанка" - с. Минерални бани. Всички права запазени. Webdesign: SWS